Arbeidsprosess

– vår metode for å oppnå raske resultater –

Vår erfaring er at man må forstå virksomheten og kjenne til hva som kan løses gjennom teknologi og hva som bør løses gjennom strategi, prosesser og rutiner. Gjennom vår metode deler vi opp leveranser og starter der hvor løsningen har størst effekt. Foruten rask implementering og raske resultater, vil metoden sørge for eierskap og engasjement blant sluttbrukere. Vår metode brukes på alle våre løsninger, enten det er tradisjonelle styringsløsninger eller bruk av kunstig intelligens.

Fase 2 – Bestilling

Utfordring for mange er å ha kunnskap om både muligheter og hva en forbedret styringsløsning kan inneholde. Sammen med sluttbrukerne skisserer vi hvem som skal bruke hvilke rapporter, når de skal ha rapportene, i hvilket fora og på hvilket medium. Formålet med denne fasen er at vi avgrenser løsning, definerer målinger som skal utformes og sikrer eierskap og engasjement hos sluttbrukerne.

Fase 1 – Kartlegging

Vi starter arbeidet med å kartlegge virksomheten sine utfordringer og behov. Dette inkluderer gjennomgang av eksisterende løsninger og kompetanse slik at dette er med i utforming av løsningsforslag. I dialog med kunden får vi fram hva løsningen skal bidra til av resultater og hva det vil koste. Dette inkluderer også hvilke datakilder og verktøy som skal brukes.

I større prosjekter vil man i denne fasen kunne gjennomføre en analyse av virksomhetens egne data.

Fase 3 – Utvikling

Basert på bestilling gjennomgår vi forretningsregler for innhold i rapportløsning og avstemmer dette med beste praksis og innhold i våre moduler. Etter dette defineres nærmere regler rundt datafangst og eventuelle behov for opprydning eller justering av rutiner for å sikre kvalitet i løsningen. Deretter tilpasses eventuelt teknisk løsning, algoritmer og mer detaljerte rutiner for bruk av løsning.

Fase 4 – Implementering

Tillit til løsningen er essensielt for en vellykket implementering. I denne fasen fasiliterer vi for at sluttbrukere kan teste at løsningen ivaretar krav til innhold i løsning. I tillegg til testing inkluderer denne fase opplæring i bruk av løsning, slik at sluttbrukere kjenner til nødvendige muligheter.

Fase 5 – Videreutvikling

Etter implementering evaluerer vi gjennomføring og får fram videre forbedringsforslag og eventuell utvidelse av løsning.

Fase 1 – Kartlegging

Vi starter arbeidet med å kartlegge virksomheten sine utfordringer og behov. Dette inkluderer gjennomgang av eksisterende løsninger og kompetanse slik at dette er med i utforming av løsningsforslag. I dialog med kunden får vi fram hva løsningen skal bidra til av resultater og hva det vil koste. Dette inkluderer også hvilke datakilder og verktøy som skal brukes.

I større prosjekter vil man i denne fasen kunne gjennomføre en analyse av virksomhetens egne data.

Fase 2 – Bestilling

Utfordring for mange er å ha kunnskap om både muligheter og hva en forbedret styringsløsning kan inneholde. Sammen med sluttbrukerne skisserer vi hvem som skal bruke hvilke rapporter, når de skal ha rapportene, i hvilket fora og på hvilket medium. Formålet med denne fasen er at vi avgrenser løsning, definerer målinger som skal utformes og sikrer eierskap og engasjement hos sluttbrukerne.

Fase 3 – Utvikling

Basert på bestilling gjennomgår vi forretningsregler for innhold i rapportløsning og avstemmer dette med beste praksis og innhold i våre moduler. Etter dette defineres nærmere regler rundt datafangst og eventuelle behov for opprydning eller justering av rutiner for å sikre kvalitet i løsningen. Deretter tilpasses eventuelt teknisk løsning, algoritmer og mer detaljerte rutiner for bruk av løsning..

Fase 4 – Implementering

Tillit til løsningen er essensielt for en vellykket implementering. I denne fasen fasiliterer vi for at sluttbrukere kan teste at løsningen ivaretar krav til innhold i løsning. I tillegg til testing inkluderer denne fase opplæring i bruk av løsning, slik at sluttbrukere kjenner til nødvendige muligheter.

Fase 5 – Videreutvikling

Etter implementering evaluerer vi gjennomføring og får fram videre forbedringsforslag og eventuell utvidelse av løsning.