Arbeidsprosess

– vår metode for å oppnå raske resultater –

Det snakkes mye om digitalisering og teknologi. Vår erfaring er at man må forstå virksomheten og kjenne til hva som kan løses gjennom teknologi og hva som bør løses gjennom strategi, prosesser og rutiner. Gjennom vår metode deler vi opp leveransen og starter der hvor løsningen har størst effekt. Vi jobber nedenfra og opp, hvor vi etablerer skalerbare løsninger som kan utvides. Foruten rask implementering og raske resultater, vil metoden sørge for eierskap i ledelsen og engasjement blant sluttbrukere. Vår metode brukes på alle våre løsninger, enten det er skybaserte leieløsninger eller bruk av kunstig intelligens.

Fase 2 – Skissere Løsning

Sammen med sluttbrukerne skisserer vi hvem som skal bruke hvilke rapporter, når de skal har rapportene, i hvilket fora og på hvilket medium. Formålet med denne fasen er at vi avgrenser løsning, definerer prosessmålinger som skal utfordres og sikrer eierskap og engasjement hos sluttbrukerne. Løsningsforslag blir avstemt med eksisterende løsninger og beslutningsstruktur.

Fase 1 – Behovsanalyse

Vi starter arbeidet med å kartlegge virksomheten sine utfordringer og behov. Arbeidet starter med å gjøre seg kjent med virksomheten sine arbeidsprosesser. For behovene som løses gjennom rapportløsning, vil vi i denne fasen definere hvilke datakilder som skal brukes og hvilke verktøy som skal brukes.

I større prosjekter vil man i denne fasen kunne utføre et forprosjekt hvor vi får tilgang til data og får opp en vurdering og analyse av virksomheten sine data.

Fase 3 – Utvikle Løsning

Når man har definert løsningen som skal utvikles, starter vi med å definere hvilke forretningsregler som er gjeldende for virksomheten og hvilke analysemuligheter man ønsker. I denne fasen setter vi opp nødvendige tekniske integrasjoner og etablerer modeller, algoritmer og rapporter.

Fase 4 – Implementere Løsning

Tillit til løsningen er essensielt for en vellykket implementering. I denne fasen fasiliterer vi for at sluttbrukere kan teste at løsningen ivaretar krav til innhold i løsning. I tillegg til testing inkluderer denne fase opplæring i bruk av løsning, slik at sluttbrukere kjenner til nødvendige funksjonaliteter.

Fase 5 – Kontinuerlig Forbedring (Opsjon)

En av utfordringene ved en digital rapportløsningene er at det kan være en ny måte å jobbe på. For å kunne oppnå full effekt av en rapport må den følges opp etter at den er levert. Foruten å ta i bruk løsning, vil prosessmålinger gi grunnlag for å legge til rette for kontinuerlig forbedring. Dette er ikke en del av en standard leveranse, men ved ønske kan BI Partner tilrettelegge for kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering.

Fase 1 – Behovsanalyse

Vi starter arbeidet med å kartlegge virksomheten sine utfordringer og behov. Arbeidet starter med å gjøre seg kjent med virksomheten sine arbeidsprosesser. For behovene som løses gjennom rapportløsning, vil vi i denne fasen definere hvilke datakilder som skal brukes og hvilke verktøy som skal brukes.

I større prosjekter vil man i denne fasen kunne utføre et forprosjekt hvor vi får tilgang til data og får opp en vurdering og analyse av virksomheten sine data.

Fase 2 – Skissere Løsning

Sammen med sluttbrukerne skisserer vi hvem som skal bruke hvilke rapporter, når de skal har rapportene, i hvilket fora og på hvilket medium. Formålet med denne fasen er at vi avgrenser løsning, definerer prosessmålinger som skal utfordres og sikrer eierskap og engasjement hos sluttbrukerne. Løsningsforslag blir avstemt med eksisterende løsninger og beslutningsstruktur.

Fase 3 – Utvikle Løsning

Når man har definert løsningen som skal utvikles, starter vi med å definere hvilke forretningsregler som er gjeldende for virksomheten og hvilke analysemuligheter man ønsker. I denne fasen setter vi opp nødvendige tekniske integrasjoner og etablerer modeller, algoritmer og rapporter.

Fase 4 – Implementere Løsning

Tillit til løsningen er essensielt for en vellykket implementering. I denne fasen fasiliterer vi for at sluttbrukere kan teste at løsningen ivaretar krav til innhold i løsning. I tillegg til testing inkluderer denne fase opplæring i bruk av løsning, slik at sluttbrukere kjenner til nødvendige funksjonaliteter.

Fase 5 – Kontinuerlig Forbedring (Opsjon)

En av utfordringene ved en digital rapportløsningene er at det kan være en ny måte å jobbe på. For å kunne oppnå full effekt av en rapport må den følges opp etter at den er levert. Foruten å ta i bruk løsning, vil prosessmålinger gi grunnlag for å legge til rette for kontinuerlig forbedring. Dette er ikke en del av en standard leveranse, men ved ønske kan BI Partner tilrettelegge for kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering.