Partnere

Partner er inkludert i selskapsnavnet da vi tror på langsiktig samarbeid, med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Dagens løsninger har økt kompleksitet hvor man må inneha spesialkompetanse inn forretningsforståelse, programmering og statistikk for å levere gode løsninger. I BI Partner skal vi være god på å forstå behov og kjenne til muligheter i teknologi, men hvor vi bevisst ønsker at dette støttes av leverandører og bruk av standard programvare for å redusere teknisk risiko. BI Partner ønsker å være en møteplass for konsulenter og leverandører som er engasjert og motivert til å gjøre en forskjell for sine kunder.