Verdiskapende Styringsløsninger

Kunderekruttering

Vi identifiserer virksomhetens ønskede kunder med størst potensiale. Vi tar utgangspunkt i virksomhetens strategi, og beriker interne data med eksterne data. Dette kan også inkludere sjekk av prospekter for unngå risiko for fremtidig tap på fordringer.

Kundevekst

Erfaring viser at det er 60-70 % større sannsynlighet for å selge til eksisterende kunder sammenliknet med andre kunder. Vi bistår med løpende kategorisering og identifikasjon av salgspotensiale. Dette kobles med anvendbare løsninger for salgsinnsikt og kreditt for å sikre lønnsom vekst.

Kundepleie

Våre løsninger bistår dere blant annet med løpende oppfølging av henvendelser og interne og eksterne hendelser. Løsningene gir også muligheter for å tildele, prioritere, gjennomføre og evaluere gjennomføring av oppgaver.

Kundegjenvinning

I tillegg til å forebygge tap av kunder gir våre løsninger innsikt i frafall av kunder blant annet for å få frem ønsket, organisk eller uønsket avgang. Sånn skaper vi muligheter for læring og muligheter for fremtidig salg.