Verdiskapende Styringsløsninger

Skybaserte Styringsløsninger

Våre skybaserte styringsløsninger leveres som leiebaserte moduler. Dette gir en rask implementering og forutsigbar kostnad. Styringsløsningen leveres som en portal, hvor rapportløsning kobles med dokumentasjon, aksjonslister og oversikt over prosesser. Denne løsningen passer for SmB-bedrifter som ikke har et etablert rapportsystem fra før. I tillegg til intern oppfølging, kan løsningen tilrettelegges for forbedret oppfølging av kunder/ leverandører.

Skreddersydde Rapportløsninger

Vi leverer helhetlige styringsløsninger hvor vi kobler lønnsomhet med måling av virksomhetens verdikjede. Vi starter nedenfra og opp slik at vi raskt kan få på plass en løsning som gir verdiskapning. Dette konseptet passer for virksomheter som ønsker en helhetlig løsning på tvers av nivåer og prosesser. I denne løsningen er det tilrettelagt for virksomheter med kompleks oppbygning, flere kildesystem og store datamengder.

Kunstig Intelligens

Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi levere dataanalyse der vi hjelper virksomheter med å vurdere kvalitet i bedriftens data og finne mønstre som gir input til optimalisering av virksomheten. Dette kan suppleres med prediktive eller preskriptive modeller som kan integreres i eksisterende eller nye løsninger. Levering kan kombineres med opplæring for å bygge kompetanse om kunstig intelligens både for ledere og spesialister.

Styringsbarometeret

Styringsbarometeret er vårt konsept hvor vi kobler AI med verdikjeden hos kunden. Dette skal sikre fullstendig oversikt over bedriften for at man skal kunne få rask innsikt og beslutningsstøtte. I dette konseptet koblere vi virksomheten sine interne data med eksterne data og algoritmer. Løsningen foregår stegvis med delbarometere, eksempelvis innen datakvalitet, kreditt, salg og lønnsomhet, frem til man får en fullstendig styringsløsning med alle kjerneprosesser og støtteprosesser.