Verdiskapende Styringsløsninger

Helhetlig Styringsløsning

Har du kritisk styringsinformasjon lett tilgjengelig for å sikre bedre resultater? Er rapportene tilpasset de enkelte brukere og deres behov?

Vi bistår med å identifisere sentrale drivere totalt eller innenfor deler av verdikjeden (eksempelvis salg) og kobler dette med økonomi og bemanning. Gjennom velutprøvd metodikk får vi deretter på plass en forbedret styringsløsning gjennom involvering av egne ansatte. Dette sikrer at vi reduserer tid, kostnad og risiko samtidig som vi følger opp at gevinster blir realisert.

Økt Lønnsomhet

Er du interessert i hvordan du gjennom våre løsninger kan øke både topp- og bunnlinje?

Vi bistår kunder med å bygge løsninger som gir grunnlag for å måle lønnsomhet i forhold til både kunder og produkter. I tillegg kobler vi måling med verdikjeden for å få på fram hvordan hver enkelt kan se sitt bidrag for å oppnå lønnsom drift. Dette kan eksempelvis omfatte økt salg til nye og eksisterende kunder på tvers av kanaler. Samtidig får ledere og spesialister en bedre løsning for å få større innsikt om lønnsomhet og risiko.

Digital Controller

Hvordan kan dere effektivisere administrative oppgaver og gjøre brukere i stand til å betjene seg selv gjennom tilpasset styringsinformasjon?

Vi har lang erfaring fra å forenkle og automatisere datafangst, bearbeidelse, kvalitetssikring og presentasjon av styringsinformasjon. Dette slik at styringsinformasjon blir gjort tilgjengelig raskere, med større kvalitet, til en lavere kostnad og med rett innhold tilpasset den enkelte sluttbruker.

Utvidet Datafangst og Analytics

Har du undersøkt hvordan dere i dag gjennom utvidet datafangst og analytics kan skape merverdi gjennom større innsikt og fremsyn.

Gjennom tverrfaglig kompetanse kan vi skape større innsikt og fremsyn. Dette kan eksempelvis være bedre inndeling av kunder og oppgaver, raskere avdekking av avvik og utarbeidelse av prognoser. Gjennom bedre løsning for benchmarking vil dette støtte opp om muligheter for kontinuerlig forbedring og læring.