Kundeinnsikt

Gjennom en dynamisk inndeling av kunder skapes grunnlag for bedre styringsinformasjon for eiere, styret, ledere og medarbeidere og samtidig grunnlag for å forbedre kundeprosesser. Dette gjøres med interne data, men kan også utvides med eksterne og innsamlede data.

Salgsinnsikt

Med utgangspunkt i økt kundeinnsikt kan vi bistå med løsninger som skal gi bedre styring, prioritering og utnyttelse av salgsressurser. Dette omfatter kunderekruttering, kundepleie, kundevekst og kundegjenvinning. Våre løsninger støtter salg og aktiviteter i både fysiske og digitale kanaler.

Kredittinnsikt

Vi hjelper virksomheter med å automatisere og forbedre manuell behandling. Dette omfatter automatisk beregning av kredittgrenser samt støtte til etablering og overvåking av kunder. I tillegg kommer aktiviteter for å forebygge og redusere tap.

Markedsinnsikt

Sammen med leverandører av eksterne data kan vi levere løsninger som kan gi virksomheter oversikt over konjunkturene og markedet (inkludert sentimentet). Markedsinnsikten kan omfatte kunder, konkurrenter og ulike markeder. Våre løsninger tar utgangspunkt i og operasjonaliserer kundens strategi og bistår i presentasjon av resultater. Dette kan eventuelt videreføres i våre løsninger for kunderekruttering eller benchmarking.