Om BI Partner

Business Intelligence Partner AS ble etablert i 2003.

Vår visjon er å bidra til økt verdiskaping hos kunden gjennom effektiv styring og kontroll. Dette gjør vi ved å strukturere styringsinformasjon og tilpasse hvordan denne anvendes i styring og kontroll for å tilrettelegge for måloppnåelse.

Vårt utgangspunkt er at vi:

  • Tar utgangspunkt i muligheter og utfordringer til din virksomhet
  • Kobler løsninger for å få frem verdiskaping og produktivitet
  • Leverer løsninger som er enkle og praktiske, tilpasset ditt behov
  • Deler opp leveranser og først løser det som kan endres raskt og som gir størst effekt
  • Leverer på en måte som skaper tillit og gir din virksomhet eierskap til løsningene

Om Ansatte

Våre ansatte har kompetanse rundt forretningsrådgivning, kunstig intelligens og teknologi. Vi har lang erfaring med å forstå kunden sine utfordringer og behov ved å analysere ståsted og gjennomgå arbeidsprosesser i virksomheten. På sikt sikrer dette bedre styring og kontroll hos virksomheten.

Vi jobber faktabasert og gjennom strukturert metodikk med involvering av nøkkelpersoner får vi på plass digitaliserte løsninger som sikrer eierskap og kompetanse til sluttbruker. Ved å ta utgangspunkt i etablerte digitaliserte standardløsninger for ulike moduler for støtte-og kjerneprosesser, sikrer vi effektiv implementering av tilpasset styringsløsning. Styringsløsningene sikrer effektivisering av rapportering, økt kvalitet og bedre innsikt i egen virksomhet.

Med utgangspunkt i ståsted og digitaliserte løsninger hjelper vi også virksomheter med å sikre kontinuerlig forbedring gjennom prestasjon og læring. På denne måten sikrer vi at man får fokus på tiltak som gir best resultateffekt.